Veiligheid

JWR-Support is naast het kwaliteitsvak in staat ondersteuning te leveren op het gebied van veiligheid. Jarenlange ervaring op het gebied van incidentbestrijding, crisisbeheersing en rampenbestrijding maken dit mogelijk. Ook is er kennis beschikbaar op het gebied van de bedrijfshulpverleningsorganisaties en bedrijfsnoodplannen.